Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Projectleiders

Prof. Dr. Bram Orobio de Castro

Prof. dr. Bram Orobio de Castro is sinds 2019 hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en was daarvoor hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Utrecht. Bram is sinds 2021 de projectleider van het onderzoek ‘De Sociale Ontwikkeling van Kinderen’ en staat met veel enthousiasme en nieuwsgierigheid in dit ‘nieuwe avontuur'. Bram richt zich in zijn onderzoek voornamelijk op de ontwikkeling, preventie en effectieve behandeling van agressief en regel overtredend gedrag. Bram is vader van twee kinderen.

Prof. Dr. Susan Bögels

Prof. dr. Susan Bögels is sinds 2006 hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is ze psychotherapeut, gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie, echtpaar-en gezinstherapie en mindfulness voor kinderen, ouders en volwassenen, en daarbij ook directeur van UvA Minds. Susan is van 2006 tot en met 2018 als projectleidster betrokken geweest bij het project ‘De Sociale Ontwikkeling van Kinderen’. Susan richt zich in haar onderzoek voornamelijk op de rol van aandacht, aandachtsbias en mindfulness in de context van de ontwikkeling van kinderen, psychopathologie bij kinderen, en de ouder-kind-partnerrelatie. Susan is moeder van vier kinderen.

Huidige medewerkers

Dr. Mirjana Majdandžić

Dr. Mirjana Majdandžić, onderzoeker en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, studeerde gedragsbiologie en bio-informatica aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 1998 werkt ze aan de Universiteit van Amsterdam waar ze vervolgens promoveerde op het meten van temperament en de stabiliteit ervan bij jonge kinderen. Mirjana is sinds de start betrokken bij het onderzoek ‘De Sociale Ontwikkeling van Kinderen’. Binnen dit onderzoek houdt zij zich voornamelijk bezig met het temperament van de kinderen en met de interacties tussen ouders en hun kind, en richt zich hierbij vooral op de rol van de vader. Meetinstrumenten die Mirjana tijdens dit onderzoek heeft ontwikkeld worden nu internationaal gebruikt. Mirjana heeft een zoon (2007) en een dochter (2010).

Dr. Wieke de Vente

Dr. Wieke de Vente, onderzoeker en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, studeerde klinische psychologie en psychonomie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar promotieonderzoek in 2011 aan de Universiteit van Amsterdam onderzocht zij de effecten van cognitieve gedragstherapie op klachten, hartslag, bloeddruk en stresshormonen bij mensen met een burn-out. Wieke is sinds de start betrokken bij het onderzoek ‘De Sociale Ontwikkeling van Kinderen’. Binnen dit onderzoek houdt zij zich voornamelijk bezig met kind- en oudereigenschappen die een rol spelen in de overdracht van verlegenheid en zelfvertrouwen van ouders op hun kind. Wieke heeft drie dochters (2007, 2009 en 2016).

Dr. Cristina Colonnesi

Dr. Cristina Colonnesi, onderzoeker en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, studeerde klinische psychologie en ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Rome. Zij promoveerde in 2005 aan de Universiteit van Rome op het onderwerp Theory of Mind bij kinderen van één tot drie jaar. Daarna heeft ze haar interesse in onderzoek voortgezet in Amsterdam. Cristina is sinds de start betrokken bij het onderzoek ‘De Sociale Ontwikkeling van Kinderen’. Binnen dit onderzoek houdt zij zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling van de expressies van zelfbewuste emoties van kinderen en met de interactie tussen ouders en kinderen. Ze werkt binnen het onderzoek ook nauw samen met het AMC, LEVVEL. Cristina heeft een zoon (2006) en dochter (2008).

Dr. Evin Aktar

Dr. Evin Aktar, onderzoeker en universitair docent aan de Universiteit Leiden, stuurde Psychologie aan de Universiteit in Istanbul. Vervolgens heeft ze haar interesse in onderzoek voortgezet aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in 2016 aan de Universiteit van Amsterdam in het onderwerp hoe blootstelling van jonge kinderen aan negatieve emoties van ouders in alledaagse interacties bijdraagt aan de ouder tot kind overdracht van depressie en angsten. Evin is sinds 2010 betrokken bij het onderzoek ‘De Sociale Ontwikkeling van Kinderen’. Binnen dit onderzoek richt zij zich voornamelijk op de sociale interactie tussen ouder en kind en hoe ouder en kind invloed op elkaar uitoefenen.

Dr. Milica Nikolić

Dr. Milica Nikolić, onderzoeker en universitair student aan de Universiteit van Amsterdam, studeerde Psychologie aan de Universiteit van Belgrado in Servië. Vervolgens heeft ze haar interesse in onderzoek voortgezet aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in 2017 aan de Universiteit van Amsterdam in onderzoek naar de ontwikkeling van sociale angststoornissen (SAD). Milica is sinds 2013 betrokken bij het onderzoek ‘De Sociale Ontwikkeling van Kinderen’. Binnen dit onderzoek is zij voornamelijk geïnteresseerd in de fysiologische aspecten (d.w.z. hartslag, zweetreactie, bloosreactie) en de ontwikkeling van angst, verlegenheid en zelfvertrouwen bij kinderen. Milica heeft twee dochters (2018 en 2021).

Dr. Eddie Brummelman

Dr. Eddie Brummelman, onderzoeker en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam, studeerde Sociale en gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 2014 aan de Universiteit Utrecht in onderzoek naar de ontwikkeling van narcisme. Voor zijn onderzoek won hij verschillende prijzen, zoals de Nationale Postdocprijs, de George Butterworth Young Scientist Award en de APS Rising Star award. Eddie is sinds 2014 betrokken bij het onderzoek ‘De Sociale Ontwikkeling van Kinderen’. Binnen dit onderzoek is hij voornamelijk geïnteresseerd in hoe opvoeders van invloed kunnen zijn op het zelfbeeld van hun kind. Hierbij onderzoekt hij hoe korte, gerichte interventies het zelfbeeld van kinderen kunnen versterken.

Dr. Bram van Bockstaele

Dr. Bram Van Bockstaele, onderzoeker en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, studeerde theoretische en Experimentele Psychologie aan de Universiteit van Gent. Vervolgens promoveerde hij in 2011 aan de Universiteit van Gent met onderzoek naar de relatie tussen aandachtsprocessen en de ontwikkeling van angst. Bram is sinds 2021 betrokken bij het onderzoek ‘De Sociale Ontwikkeling van Kinderen’, waarbij hij nu de coördinator van de Sociale tiener meting is. Binnen dit onderzoek is hij voornamelijk geïnteresseerd in cognitieve factoren die bijdragen aan de emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren, en in hoe zowel kinderen en volwassenen omgaan met emoties.

Stephanie Mizrahi, MSc

Stephanie Mizrahi heeft in 2010 haar master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam succesvol afgerond. Stephanie werkt sinds september 2010 als onderzoek medewerkster bij het onderzoek ‘De Sociale Ontwikkeling van Kinderen’. Als onderzoek medewerkster is Stephanie verantwoordelijk voor alle praktische zaken rondom het onderzoek en is zij aanspreekpunt voor alle ouders. Als lab coördinator van het Family Lab is zij daarnaast verantwoordelijk voor de planning en het in goede banen leiden van de lopende onderzoeken. Stephanie heeft twee zoons (2013 en 2020) en een dochter (2016).

Voormalig medewerkers
 • Dr. Marijke Metz
  Marijke Metz

  Dr. Marijke Metz studeerde Ontwikkelingspsychologie en onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 2012 tot 2016 was zij betrokken als promovendus aan de Universiteit van Amsterdam bij het onderzoek ‘De Sociale Ontwikkeling van Kinderen’. Hierbij heeft zij haar promotieonderzoek gedaan naar co-parentinggedrag van ouders; dit is het gedrag dat ouders naar elkaar laten zien terwijl zij in interactie zijn met hun kind. Momenteel werkt Marijke als Psycholoog bij Yoep Onderwijs en Zorg B.V. in Amsterdam.

 • Dr. Daniëlle van der Giessen
  Dr. Daniëlle van der Giessen

  Dr. Daniëlle van der Giessen studeerde psycholoog aan de Universiteit van Utrecht. Zij promoveerde in 2013 aan de Universiteit van Utrecht in onderzoek naar hoe ouders en kinderen tijdens de puberteit met hun eigen emoties omgaan. Van 2013 tot 2016 was zij betrokken als postdoctoraal onderzoeker bij het onderzoek 'De Sociale Ontwikkeling van Kinderen'. Hierbij onderzocht ze, in vervolg van haar promotie, vooral hoe ouders en kinderen omgaan met hun eigen emoties. Momenteel werkt Daniëlle als universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, waarbij ze zich richt op emotieregulatie, opvoedingsgedrag en gedragsproblemen.

 • Dr. Eline Möller
  Dr. Eline Möller

  Eline Möller stuurde Orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Van 2014 tot 2018 was zij betrokken als promovendus aan de Universiteit van Amsterdam bij het onderzoek ‘De Sociale Ontwikkeling van Kinderen’. Hierbij heeft zij haar promotieonderzoek gedaan naar de rol van vaders en moeders in het ontstaan en het overwinnen van angsten van kinderen. Momenteel werkt zij als praktijkonderzoeker bij iHUB en is zij bestuurslid van de werkgroep Het Jonge Kind van het NIP.

 • Lucia Willems, MSc
  Lucia Willems, MSc

  Lucia Willems stuurde Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2013 tot 2019 was zij betrokken als onderzoek medewerkster bij het onderzoek 'De Sociale Ontwikkeling van Kinderen'. Tegelijkertijd was zij ook betrokken bij andere onderzoeksprojecten binnen de Universiteit van Amsterdam. Na een sabbatical jaar in 2019-2020, werkt zij nu als junior onderzoekster aan de Vrije Universiteit Amsterdam.