Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Medewerkers

De sociale ontwikkeling van kinderen

Een groot aantal onderzoekers is betrokken bij het onderzoek 'De Sociale Ontwikkeling van Kinderen'. Hieronder worden zij aan u voorgesteld.

Projectleider(s)

 • Prof. dr. Bram Orobio de Castro
 • Prof. dr. Susan Bögels

Huidige medewerkers

 • Dr. Mirjana Majdandžić
 • Dr. Wieke de Vente
 • Dr. Cristina Colonnesi
 • Dr. Evin Aktar
 • Dr. Milica Nikolić
 • Dr. Eddie Brummelman
 • Dr. Bram Van Bockstaele
 • Daniek Joosten, MSc
 • Stephanie Mizrahi, MSc

Voormalig medewerkers

 • Dr. Marijke Metz
 • Dr. Daniëlle van der Giessen
 • Dr. Eline Möller
 • Lucia Willems, MSc

Projectleider(s)

Prof. Dr. Bram Orobio de Castro

Prof. dr. Bram Orobio de Castro is sinds 2019 hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en was daarvoor hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Bram is sinds 2021 de projectleider van het onderzoek ‘De Sociale Ontwikkeling van Kinderen’ en begon met veel enthousiasme en nieuwsgierigheid aan dit ‘nieuwe avontuur'. Bram richt zich in zijn onderzoek voornamelijk op de ontwikkeling, preventie en effectieve behandeling van agressief en regelovertredend gedrag.

Bram is ook voorzitter van de erkenningscommissie psychosociale interventies van de databank jeugdinterventies, van het consortium ExtrAct voor effectieve behandeling van gedragsproblemen (ZonMW), hoofdonderzoeker van ‘Wat Werkt Tegen Pesten?’ (NRO), een nationale evaluatie van programma’s tegen pesten op school, en van een NWO VICI programma voor behandeling van gedragsproblemen met virtual reality exposure. Bram is vader van twee kinderen.

Prof. Dr. Susan Bögels

Prof. dr. Susan Bögels is hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en psychotherapeut, gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie, echtpaar-en gezinstherapie en mindfulness voor kinderen, ouders en volwassenen. Daarnaast geeft zij bij het Centrum voor Mindfulness opleidingen en supervisie voor mindfulness trainers en trainingen voor ouders, kinderen en volwassenen. Susan houdt van onderzoeken, schrijven, lesgeven, trainen, coachen, mediteren, en denken. Tien jaar geleden begon ze UvA minds, een academisch centrum voor de behandeling van kinderen met psychopathologie en hun ouders, en (jong)volwassenen. Susan is van 2006 tot en met 2018 projectleider van het project ‘De Sociale Ontwikkeling van Kinderen’ geweest. Daarvoor deed zij ook al ruim twintig jaar onderzoek naar de oorzaken en de behandeling van angst, en in het bijzonder sociale angst en blozen. Susan is moeder van vier kinderen.

Huidige medewerkers

Dr. Mirjana Majdandžić

Dr. Mirjana Majdandžić, onderzoeker en universitair docent, studeerde gedragsbiologie en bio-informatica aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 1998 werkt zij bij de Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij deed observatieonderzoek naar de relatie tussen temperament, opvoedingsgedrag en gedragsproblemen in gezinnen met twee kinderen. Zij promoveerde op het meten van temperament en de stabiliteit ervan bij jonge kinderen. Mirjana is sinds de start betrokken bij het onderzoek ‘De Sociale Ontwikkeling van Kinderen’. Binnen dit onderzoek houdt zij zich bezig met het temperament van de kinderen en met de interacties tussen ouders en hun kind, en richt zich vooral op de rol van de vader. Meetinstrumenten die Mirjana tijdens dit onderzoek heeft ontwikkeld worden nu internationaal gebruikt. Mirjana heeft een zoon (2007) en een dochter (2010).

Dr. Wieke de Vente

Dr. Wieke de Vente, onderzoeker en universitair docent, heeft klinische psychologie en psychonomie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar promotieonderzoek onderzocht zij de effecten van cognitieve gedragstherapie op klachten, hartslag, bloeddruk en stresshormonen bij mensen met burn-out. Wieke is sinds de start betrokken bij het onderzoek ‘De Sociale Ontwikkeling van Kinderen’. Binnen dit onderzoek houdt zij zich voornamelijk bezig met kind- en oudereigenschappen die een rol spelen in de overdracht van verlegenheid en zelfvertrouwen van ouders op hun kind. Wieke heeft drie dochters (2007, 2009 en 2016).

Dr. Cristina Colonnesi

Dr. Cristina Colonnesi, onderzoeker en universitair docent, heeft klinische psychologie en ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de Universiteit van Rome. Als onderzoeker is zij geïnteresseerd in de sociale en emotionele ontwikkeling tijdens de baby- en de kindertijd, en in de kwaliteit van de ouder-kind relatie. Haar promotieonderzoek was een longitudinaal onderzoek naar cognitieve voorlopers van Theory of Mind bij kinderen van één tot drie jaar. Daarnaast heeft zij gewerkt als psycholoog met ouders en kinderen met problemen in de opvoeding en ontwikkeling. Nu werkt zij binnen haar onderzoek samen met het AMC, LEVVEL, en is ze als universitair docent aangesloten bij de vakgroep Ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit van Amsterdam. Cristina is sinds de start betrokken bij het onderzoek ‘De Sociale Ontwikkeling van Kinderen’. Binnen dit onderzoek houdt zij zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling van de expressies van zelfbewuste emoties van kinderen en met de interactie tussen ouders en kinderen. Cristina heeft een zoon (2006) en dochter (2008).

Dr. Evin Aktar

Dr. Evin Aktar, onderzoeker en universitair docent aan de Universiteit van Leiden, behaalde in 2008 haar bachelordiploma Psychologie in Istanbul. Daarna heeft zij in 2010 de onderzoeksmaster Psychologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens voltooide ze haar promotieonderzoek in 2016 aan de Universiteit van Amsterdam. Evin onderzocht tijdens haar promotietraject hoe blootstelling van jonge kinderen aan negatieve emoties van ouders in alledaagse interacties bijdraagt aan de ouder tot kind overdracht van depressie en angsten. Evin is sinds 2010 betrokken bij dit onderzoek.

Dr. Milica Nikolić

Dr. Milica Nikolić, onderzoeker en universitair student, studeerde in 2009 af aan de Universiteit van Belgrado in Servië. Vervolgens heeft zij een tijdje als psycholoog gewerkt bij het Nationale Instituut voor Sport en Geneeskunde in Belgrado. Sinds maart 2013 is zij werkzaam bij dit onderzoek. Haar focus in het onderzoek ligt op de fysiologische aspecten van angst, verlegenheid en zelfvertrouwen bij kinderen. Zij bestudeert de hartslag, de zweetreactie en de bloosreactie van kinderen, en is daarnaast ook geïnteresseerd in hoe bepaalde emoties, zoals verlegenheid, zich ontwikkelen en hoe verstoringen in de ontwikkeling van deze emoties sociaal gedrag kunnen beïnvloeden. Milica heeft twee dochters (2018 en 2021).

Dr. Eddie Brummelman

Dr. Eddie Brummelman, onderzoeker en universitair hoofddocent, studeerde Sociale en gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij promoveerde op het onderwerp ‘de ontwikkeling van narcisme’ in de vakgroep Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Utrecht. Voor zijn onderzoek won hij verschillende prijzen, zoals de Nationale Postdocprijs, de George Butterworth Young Scientist Award en de APS Rising Star award. Sinds 2014 is hij betrokken bij dit onderzoek. Hij is voornamelijk geïnteresseerd in hoe opvoeders van invloed kunnen zijn op het zelfbeeld van hun kind. Hierbij onderzoekt hij hoe korte, gerichte interventies het zelfbeeld van kinderen kunnen versterken. Op deze manier hoopt hij te gaan begrijpen hoe opvoeders een gezonde ontwikkeling van het zelfbeeld van hun kind kunnen ondersteunen.

Dr. Bram van Bockstaele

Dr. Bram Van Bockstaele is onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde tot 2007 Theoretische en Experimentele Psychologie aan de Universiteit van Gent, en promoveerde in 2011 met onderzoek naar de relatie tussen aandachtsprocessen en de ontwikkeling van angst. Bram is sinds 2021 werkzaam binnen dit project als coördinator van de Sociale tiener meting, waarbij hij achter de schermen de radertjes van het team “vlot laat draaien”. Hiervoor heeft hij als onderzoeker in Amsterdam (2014-2019) en Australië (2019-2020) gewerkt. Bram is vooral geïnteresseerd in cognitieve factoren (bijv. hoe goed mensen hun aandacht kunnen sturen) die bijdragen tot de emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren, en in hoe zowel kinderen en volwassenen omgaan met emoties.

Daniek Joosten, MSc

Daniek Joosten werkt per 1 oktober 2021 als onderzoeksmedewerkster mee aan het onderzoek. Zij heeft in 2020 haar onderzoeksmaster Ontwikkelingspsychologie, en in 2021 haar master Orthopedagogiek, beide aan de Universiteit van Utrecht, succesvol afgerond. Ze heeft tijdens haar masters werkervaring opgedaan als test- en onderzoeksassistent binnen de Universiteit van Utrecht. Daniek werkt met veel enthousiasme en nieuwsgierigheid mee aan de Sociale tiener meting.

Stephanie Mizrahi, MSc

Stephanie Mizrahi werkt sinds september 2010 als onderzoeksmedewerkster bij het onderzoek. Zij heeft in 2010 haar master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam succesvol afgerond. Als onderzoeksmedewerkster is Stephanie verantwoordelijk voor alle praktische zaken rondom het onderzoek en is zij aanspreekpunt voor alle ouders. Als labcoördinator van het Family Lab is zij daarnaast verantwoordelijk voor de planning en het in goede banen leiden van de lopende onderzoeken. Stephanie heeft twee zoons (2013 en 2020) en een dochter (2016).

Voormalig Medewerkers

Dr. Marijke Metz

Dr. Marijke Metz, is in 2012 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij een onderzoeksmaster in Ontwikkelingspsychologie en onderwijskunde heeft gevolgd. Vanaf november 2012 tot 2016 was zij bij dit project betrokken. Hierbij heeft zij haar promotieonderzoek gedaan naar co-parentinggedrag van ouders; dit is het gedrag dat ouders naar elkaar laten zien terwijl zij in interactie zijn met hun kind. Momenteel werkt Marijke als Psycholoog bij Yoep Onderwijs en Zorg B.V. in Amsterdam.

Dr. Daniëlle van der Giessen

Dr. Daniëlle van der Giessen, orthopedagoge en universitair docent, rondde in 2009 haar onderzoeksmaster aan de Universiteit Utrecht af. Vervolgens heeft zij aan de Universiteit van Utrecht een promotietraject gevolgd, dat zij in 2013 succesvol heeft afgerond. Voor haar promotietraject onderzocht zij hoe ouders en kinderen tijdens de puberteit met hun eigen emoties omgaan. Ze was bij het onderzoek 'De Sociale Ontwikkeling van Kinderen' betrokken als post-doctoraal onderzoeker van 2013 tot 2016. Hierbij onderzocht ze, in vervolg van haar promotie, vooral hoe ouders en kinderen omgaan met hun eigen emoties. Momenteel werkt Daniëlle als universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, waarbij ze zich richt op emotieregulatie, opvoedingsgedrag en gedragsproblemen.

 

Dr. Eline Möller

Eline Möller behaalde in 2010 de researchmaster orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en begon in datzelfde jaar aan haar promotieonderzoek bij 'De Sociale Ontwikkeling van kinderen' aan de Universiteit van Amsterdam. In 2014 rondde Eline haar proefschrift af. Als post-doctoraal onderzoeker is Eline betrokken gebleven bij het onderzoek 'De Sociale Ontwikkeling van Kinderen' tot 2018. Tijdens deze periode richtte haar onderzoek zich op de rol van vaders en  moeders in het ontstaan en het overwinnen van angsten van kinderen. Momenteel werkt zij als praktijkonderzoeker bij iHUB en is zij bestuurslid van de werkgroep Het Jonge Kind van het NIP.

 

Lucia Willems, MSc

Lucia Willems, junior onderzoekster, heeft van juni 2013 tot en met juni 2019 als onderzoeksmedewerkster aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt, met speciale betrokkenheid bij dit project. Lucia heeft de hbo-opleiding pedagogiek afgerond, het schakelprogramma orthopedagogiek behaald en in mei 2015 haar master orthopedagogiek afgerond. Na een sabbatical jaar in 2019-2020, werkt zij nu als junior onderzoekster aan de Vrije Universiteit van Amsterdam