Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Medewerkers

Een groot aantal onderzoekers is betrokken bij het onderzoek 'De sociale ontwikkeling van kinderen'. Hieronder worden zij aan u voorgesteld.

Susan Bögels

Prof. dr. Susan Bögels

Susan Bögels, projectleider, is hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind UvA minds en het Academisch Trainingscentrum UvA minds You. Ze doet al twintig jaar onderzoek naar de oorzaken en de behandeling van angst, en in het bijzonder sociale angst en blozen. Daarnaast werkt ze als psychotherapeut met ouders en kinderen. Susan is moeder van vier kinderen.

Cristina Colonnesi

Dr. Cristina Colonnesi

Cristina Colonnesi, onderzoeker en universitair docent, heeft klinische psychologie en ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de Universiteit van Rome. Ze heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van sociaal begrip, emoties en taal bij baby’s en peuters. Haar promotieonderzoek was een longitudinaal onderzoek naar cognitieve voorlopers van theory of mind bij kinderen van één tot drie jaar. Daarnaast heeft ze gewerkt als psycholoog met ouders en kinderen met problemen in de opvoeding en ontwikkeling. Cristina heeft een zoon (2006) en dochter (2008).

Mirjana Majdandzic

Dr. Mirjana Majdandžić

Mirjana Majdandžić, onderzoeker en universitair docent, studeerde gedragsbiologie en bioinformatica. Na haar studie werkte ze bij Pedagogiek en bij Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze deed observatieonderzoek naar de relatie tussen temperament, opvoedingsgedrag en gedragsproblemen in gezinnen met twee kinderen. Ze promoveerde op het meten van temperament en de stabiliteit ervan bij jonge kinderen. Binnen het onderzoek houdt zij zich voornamelijk bezig met het temperament van de kinderen, en met de interacties tussen ouders en hun kind. Mirjana heeft een zoon (2007) en een dochter (2010).

W. de Vente

Dr. Wieke de Vente

Wieke de Vente, onderzoeker en universitair docent, heeft klinische psychologie en psychonomie gestudeerd. Na haar studie heeft ze risicofactoren onderzocht voor verslaving en delinquentie bij jeugdigen en adolescenten. Tijdens haar promotieonderzoek onderzocht ze de effecten van cognitieve gedragstherapie op klachten, hartslag, bloeddruk en stresshormonen bij mensen met overspanning of een burn-out. Binnen het onderzoek houdt ze zich voornamelijk bezig met lichamelijke kenmerken van verlegenheid en zelfvertrouwen. Wieke heeft twee dochters (2007 en 2009).

Daniëlle van der Giessen

Dr. Daniëlle van der Giessen

Daniëlle van der Giessen, sinds juli 2013 werkzaam als post-doconderzoeker bij het onderzoek, heeft in 2009 haar onderzoeksmaster afgerond aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens heeft zij aan Universiteit Utrecht een promotietraject gevolgd dat zij in 2013 succesvol heeft afgerond. Voor haar promotietraject heeft zij onderzoek gedaan naar hoe ouders en kinderen tijdens de puberteit met hun eigen emoties omgaan. Binnen het onderzoek 'De sociale ontwikkeling van kinderen' richt zij zich vooral op het bestuderen van het omgaan met de eigen emoties van ouders en kinderen tijdens de activiteiten van kinderen en ouders in het lab en thuis. 

Eline Möller

Dr. Eline Möller

Eline Möller, post-doconderzoeker, behaalde in 2010 de researchmaster orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit en begon in datzelfde jaar aan haar promotieonderzoek bij 'De sociale ontwikkeling van kinderen' aan de UvA. In 2014 rondde Eline haar proefschrift af. Als post-doconderzoeker blijft Eline betrokken bij het onderzoek 'De sociale ontwikkeling van kinderen'. Haar onderzoek richt zich op de rol van de vader versus de moeder in het ontstaan en het overwinnen van angsten door kinderen.

E. Aktar

Evin Aktar, MSc

Evin Aktar, post-doconderzoeker, volgde haar bacheloropleiding psychologie in Istanbul, die ze daar in 2008 afrondde. In 2010 behaalde zij de researchmaster psychologie aan de UvA. Sinds 2010 is Evin betrokken bij het onderzoek 'De sociale ontwikkeling van kinderen'. Het onderzoek van Evin richt zich op de rol van vraagkijken in de angstontwikkeling bij kinderen en op hoe baby’s emoties leren.

Marijke Metz

Marijke Metz, MSc

Marijke Metz, promovenda, is in 2012 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen waar zij een researchmaster in ontwikkelingspsychologie en onderwijskunde heeft gevolgd. Vanaf november 2012 doet zij drie jaar lang onderzoek naar co-parentinggedrag van ouders; dit is het gedrag dat ouders naar elkaar laten zien terwijl zij in interactie zijn met hun kind. Het doel is om te onderzoeken hoe co-parenting samenhangt met de ontwikkeling van angst en zelfvertrouwen bij kinderen.

Milica Nikolic

Milica Nikolic, MSc

Milica Nikolic, promovenda, studeerde in 2009 af aan de Universiteit van Belgrado in Servië. Vervolgens heeft zij een tijdje als psycholoog gewerkt bij het Nationale Instituut voor Sport en Geneeskunde in Belgrado. Sinds maart 2013 is zij werkzaam bij het onderzoek 'De sociale ontwikkeling van kinderen'. Haar focus in het onderzoek ligt op de fysiologische aspecten van angst, verlegenheid en zelfvertrouwen bij kinderen. Zij bestudeert de hartslag en de zweetreactie van kinderen tijdens verschillende taakjes.

Stephanie Mizrahi

Stephanie Mizrahi, MSc

Stephanie Mizrahi werkt sinds september 2010 als onderzoeksmedewerkster bij het onderzoek. Zij heeft in 2010 haar master orthopedagogiek succesvol afgerond. Als onderzoeksmedewerkster is Stephanie verantwoordelijk voor alle praktische zaken rondom het onderzoek en is zij aanspreekpunt voor alle ouders. Stephanie heeft één zoon (2013).

Lucia

Lucia Willems, MSc

Lucia Willems, onderzoeksmedewerkster, is in juni 2013 het team komen versterken. Lucia heeft de hbo-opleiding pedagogiek afgerond, het schakelprogramma orthopedagogiek behaald en in mei 2015 haar master orthopedagogiek afgerond. Lucia heeft eerder al stage bij het onderzoek 'De sociale ontwikkeling van kinderen' gelopen en schreef haar scriptie bij het promotieonderzoek van Dr. Eline Möller.

Naast de onderzoekers en onderzoeksmedewerksters zijn er ook stagiaires en scriptiestudenten werkzaam bij het onderzoek.